Wiki

Addiktologi – läran om bindningar

Addiktologin ger oss en förståelse hur människan har en tendens att binda sig tvångsmässigt till ting, händelser och beteenden och hur vissa av dessa har en tendens att ta över i det dagliga livet och skapar obalans och otillfredsställdhet i många människors liv.

Till slut kan vissa av dessa bindningar börja missbrukas och med tiden till och med utvecklas till dysfunktionellt substans och/eller processberoende. Vilket innebär att användandet av sin ”drog” vare sig att det är alkohol/droger, mediciner eller att det är själva processen som personen är beroende av som till exempel spel, träning, arbete eller sex, vilket har börjat ge negativa konsekvenser.

Genom addiktologin kan vi identifiera, namnsätta och påbörja en livsförändring genom bearbetning av bindningar/bojor som hindrar människor från att kunna utvecklas och vara de fantastiska människor som de är menade att vara.

Addiktologin visar också på människans möjligheter att omvandla defekter och brister till resurser och kunskap.