Info

Vi riktar oss till människor som vill utvecklas genom

 • Grupputveckling och individuell tillväxt
 • Personlig ledarskapsutveckling
 • Kommunikation
 • Processutveckling

 Vi arbetar med människors utveckling på tre plan

 • Mentalt
 • Känslomässigt
 • Fysiskt

Vi arbetar bland annat med människors relation och förhållningsätt till

 • Sig själv
 • Sin familj och andra människor
 • Samhället
 • Någonting som ger livet mål och mening

 Det gör vi genom att arbeta med

 • Vårt arv och levnadshistoria som påverkar oss i livet och våra val
 • En personlig inventering och bearbetning av händelser i våra liv och vår så kallade ”ryggsäck” utifrån våra tre minnen
 1. Det mentala minnet
 2. Det känslomässiga minnet
 3. Det fysiska minnet
 • Bygga livet utifrån våra egna personliga värdegrunder
 • Vår personliga etik och moral i relation till samhällets etiska regler
 • Skapa en verktygslåda med enkla metoder för att hantera och leva livet på livets egna villkor där det innefattar bland annat
 1. Dygnet – de tre delarna
 2. Dagen – allting har en början, ett innehåll och ett slut
 3. Den viktiga avslutningen på dagen
 4. Negativa och positiva andliga principer
 5. Meditation
 6. Affirmationer
 7. Deviser

 Att finna en balans mellan olika generella delar i livet

 • Familj, relationer och det sociala livet
 • Känslomässigt
 • Hälsa
 • Mina etiska värdegrunder och moraliska handlingar
 • Arbete och sysselsättning
 • Ekonomi
 • Fritid

 Metoder vi använder för att arbeta med människor är 

 • Samtal enskilt och i grupp
 • Föreläsningar
 • Kommunikationsövningar
 • Upplevelsebaserad pedagogik
 • Simuleringsövningar
 • Individuellt anpassade arbetsuppgifter
 • Konflikthantering
 • Spelet Coach Board Game

Idag är första dagen på resten av ditt liv…..