Välkommen

ARA är ett nytänkande företag där vi med processutveckling genom handledning enskilt eller i grupp arbetar med människors personliga utveckling utifrån tid.

 Dåtid – Nutid – Framtid

Vi arbetar med människor som känner att de enskilt och/eller tillsammans med andra vill arbeta och utveckla sig för att nå realistiska mål utifrån egna och/eller gemensamma värdegrunder.

// Ali Reunanen